Opleidingen

IN DE LEER BIJ BEVEILIGINGSBEDRIJF IRIS BRABANT SECURITY

Bij Iris Brabant Security dragen we graag kennis over. Daarom bieden we opleidingen aan op verschillende niveaus en binnen diverse veiligheidsaspecten.

OPLEIDINGEN BEDRIJFSHULPVERLENING (BHV)

BHV-basis
Een goed getrainde BHV’er weet hoe hij veilig moet handelen bij een calamiteit of ongeval. Bedrijfshulpverlening is dus essentieel voor het waarborgen van de veiligheid binnen uw bedrijf. De 2-daagse cursus BHV-basis richt zich op de algemene regels binnen hulpverlening, communicatie en alarmering. De opleiding is praktijkgericht en waarbij situaties uit de realiteit centraal staan.

Na afloop van de cursus doet u examen en ontvangt u bij succesvolle voltooiing hiervan een NIBHV-diploma.

BHV-herhaling
Om gecertificeerd of gediplomeerd BHV’er te blijven is het wettelijk verplicht om ieder jaar een herhalingscursus te volgen. Zo blijft de kennis van elke bedrijfshulpverlener up-to-date. Deze 1-daagse opfriscursus is ook praktijkgericht en wordt afgesloten met een competentietoets.

Hoofd BHV
Als hoofd BHV’er vervult u een coördinerende rol. Het is daarmee vooral een beleidsmatige functie. Tijdens de opleiding gaat u zich onder meer verdiepen in het vastleggen van een ontruimingsplan en communicatieplan en de wettelijke bepalingen die verbonden zijn aan bedrijfshulpverlening. De opleiding sluit u af met een theorie-examen en schriftelijk projectopdracht.

OPLEIDING VERKEERSREGELAAR

Via IBS Traffic kunt u de 3-daagse cursusberoepsverkeersregelaar volgen. Iedereen vanaf 18 jaar mag zich voor deze opleiding aanmelden. Bij succesvol afronden van de cursus krijgt u een erkend certificaat overhandigd.

OVERIGE OPLEIDINGEN

  • Ploegleider Basis & Herhaling
  • EHBO
  • VCA
  • Omgaan met alarmmeldingen
  • Heftruckopleidingen
  • Code 95-opleidingen